Category Archives: Petronas-Malaysia

  • 0

Petronas Urania Turbo CI-4,CH-4,CG-4 15W-40/20W50 – 5L/18L

Chụp toàn màn hình 16052016 90744 CH.bmp

I.Mô Tả Sản Phẩm:
Dầu khoáng cao cấp nhất dành cho động cơ Diesel, vượt chuẩn CI-4 và ACEA E7.
II. Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật:
API CI-4/CH-4/CG-4/SL
ACEA E7/E5/E3/A3/B3/B4
III.Khuyến Cáo Sử Dụng
Global DHD-1
MB 228.3
Volvo VDS-3/VDS-2
Cummins CES 20077/20078
MAN 3275
MTU Type 2
Mack EO-M Plus
Renault RLD-2/RLD
Cat ECF-2/ECF-1a
ZF TE-ML 07C


Petronas Hydraulic EP46, 68 209L

Petronas Hydraulic EP68 209L
I.Mô Tả Sản Phẩm:
Dầu thủy lực chất lượng cao, phát triển dành cho tất cả hệ thống thủy lực trong mọi điều kiện
– Tính nắng chống mài mòn ưu việt trong mọi điều kiện hoạt động
– Tách nước liên tục, giải phóng không khí chống tạo bọt
-Tính ổn định oxi hóa xuất sắc kéo dài thời gian sử dụng
II. Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật:

-CETOP RP 91H HM
-BS 4231 HSD
-DIN 51524 PART 2 HLP
-VDMA 24318
-ADNOR NFE 48600 HM
-DENISON HF-2A
III.Khuyến Cáo Sử Dụng
-Hệ thống thủy lực công nghiệp.
-Hệ thống thủy lực di động
-Hệ thống thủy lực hàng hải.


Petronas Syntium Moto RS4 10W40

Petronas Syntium Moto RS4 10W40
I.Mô Tả Sản Phẩm:
Dầu tổng hợp toàn phần cao cấp với công thức bảo vệ kép DualTech
II. Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật:

API SM JASO MA
III.Khuyến Cáo Sử Dụng
Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph,
Moto-Guzzi


Petronas Sprinta 4XP 15W-40 1L

Petronas Sprinta 4XP 15W-40 1L
I.Mô Tả Sản Phẩm:
Dầu cao cấp với công thức bảo vệ kép DualTech
II. Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật:

API SL JASO MA2
III.Khuyến Cáo Sử Dụng
Yamaha, Kawasaki, Honda, Aprilia, BMW, Suzuki, Ducati, Triumph,
Moto-Guzzi


Petronas Sprinta 4XT 20W40 1L

Petronas Sprinta 4XT 20W40 1L
I.Mô Tả Sản Phẩm:
Dầu cao cấp với công thức bảo vệ kép DualTech
II. Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật:

API SJ JASO MA
III.Khuyến Cáo Sử Dụng
Yamaha, Honda, Suzuki……


Petronas Urania Turbo CF-4 15W-40/20W50 – 5L/18L

Petronas Urania Turbo CF-4 15W-40/20W50 - 5L/18L
I.Mô Tả Sản Phẩm:
Dầu đa cấp chất lượng cao dành cho động cơ Diesel.
II. Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật:

API CF-4/SJ/SG
ACEA E2/A3/B4
III.Khuyến Cáo Sử Dụng
MB 228.1 / 229.1, MTU Type1, MAN 271, Volvo VDS, VW 505,00