Ưu điểm của dầu gốc khoáng và dầu tổng hợp.

  • 0

Ưu điểm của dầu gốc khoáng và dầu tổng hợp.

Category : Tư Vấn

Ưu điểm của dầu gốc khoáng và dầu tổng hợp.
Dầu gốc khoáng là sản phẩm của quá trình chưng cất dầu thô, thành phần chính gồm naphthenic và paraffin. Dầu gốc khoáng cần hàm lượng phụ gia bổ sung cao để cải thiện tính năng bôi trơn và bị mất hoạt tính khá nhanh khi các phụ gia này tiêu hao. Bản thân dầu gốc khoáng là một hỗn hợp nhiều hydrocacbon cấu trúc khác nhau và không đồng nhất, trong các parafin được coi là phù hợp nhất để pha chế dầu nhớt bôi trơn do có độ nhớt và chỉ số độ nhớt tốt hơn.

Hydrocracked là một bước đột phá công nghệ để cải thiện hiệu suất dầu khoáng. Hydrocracked là quá trình “chuyển hóa đồng phân” các hydrocacbon với chất xúc tác ở nhiệt độ và áp suất cao dẫn đến những biến đổi về cấu trúc dầu gốc ở mức độ phân tử. Tuy nhiên, đồng phân hóa là quá trình hai chiều, do đó mặc dù dầu hydrocracked có các đặc tính tương tự như dầu tổng hợp, nhưng có độ bền kém hơn và bị mất hoạt tính sớm hơn so với dầu tổng hợp. Các loại dầu khoáng có ưu thế rõ ràng nhất là giá thành hợp lý.

Dầu tổng hợp là sản phẩm của quá trình tổng hợp hóa học từ các đơn phân tử với cấu trúc và thành phần sản phẩm được kiểm soát tuyệt đối thông qua các điều kiện phản ứng. Nhờ đó dầu tổng hợp có các đặc tính ưu việt vượt trội, ví dụ như tính bền nhiệt và ổn định hóa học cực cao.
Ưu điểm của dầu gốc khoáng và dầu tổng hợp.


Log out of this account

Leave a Reply