Tiêu Chuẩn ACEA là gì?

  • 0

Tiêu Chuẩn ACEA là gì?

Category : Tư Vấn

ACEA là cấp độ chuẩn châu Âu, tương đương với API của Mĩ do Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Ô Tô Châu Âu (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) bn hành . Trong đó A = Xăng, B = Diesel, C = Mức tương thích các chất xúc tác (SAPS thấp: tro sulphate, phốt pho và sulphur).
Cụ thể, tiêu chuẩn ACEA có chia các cấp độ nhớt thành các loại sau:

A1 tiết kiệm nhiên liệu
A2 hiệu suất chuẩn (hiện nay không còn được sử dụng)
A3 hiệu suất cao
A4 chuẩn bị cho các dòng động cơ bơm trực tiếp sẽ xuất hiện sau này
A5 Kết hợp A1 và A3
B1 tiết kiệm nhiên liệu
B2 hiệu suất chuẩn (hiện nay không còn được sử dụng)
B3 hiệu suất cao
B4 chuẩn bị cho các dòng động cơ bơm trực tiếp sẽ xuất hiện sau này
B5 Kết hợp B1 và B3/B4
C1-04 Cho động cơ xăng và Diesel nhẹ dựa trên chuẩn A5/B5-04 SAPS thấp
C2-04 Cho động cơ xăng và Diesel nhẹ dựa trên chuẩn A5/B5-04 SAPS trung bình
C3-04 Cho động cơ xăng và Diesel nhẹ dựa trên chuẩn A5/B5-04 SAPS trung bình. HTHS cao hơn cho hiệu năng làm việc tốt hơn..
Các tiêu chuẩn ACEA và API không trùng nhau hoàn toàn. ACEA thường qui định chi tiết hơn APITiêu Chuẩn ACEA là gì?


Log out of this account

Leave a Reply