CASTROL CRB TURBO 20W-50 – 15w40 , CF-4/SF 18L, 209L

  • 0

CASTROL CRB TURBO 20W-50 – 15w40 , CF-4/SF 18L, 209L

CASTROL CRB TURBO 20W-50 - 15w40 , CF-4/SF 18L, 209L
Dầu động cơ, dầu nhớt Castrol CRB 20W50 15W40 là dầu động cơ đa cấp độ nhớt SAE 20W50 – 15W40, phẩm cấp API CF-4. Dầu động cơ Castrol CRB 20W50 là dầu nhớt động cơ diesel dành cho các động cơ diesel hút khí tự nhiên và tăng áp, lắp trên xe tải, máy kéo, xe buýt, xe tải nhẹ, các thiết bị thi công cơ giới.


Log out of this account

Leave a Reply