CASTROL CRB TURBO+ 20W50-15W40 API : CH-4

  • 0

CASTROL CRB TURBO+ 20W50-15W40 API : CH-4

CASTROL CRB TURBO+ 20W50-15W40 API : CH-4
Động cơ chịu tải nặng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt thường có nhiệt độ rất cao.
Castrol CRB Turbo+ 20W50 CH-4 với công thức bảo vệ quá nhiệt Heat proof Formula tạo ra một lớp màng bảo vệ chắc chắn khi
nhiệt độ động cơ tăng cao, giúp kéo dài tuổi thọ động cơ. Chúng đồng thời hấp thụ mạnh các sản phẩm cháy mang tính a-xít, giảm ăn
mòn động cơ.


Log out of this account

Leave a Reply