RAVENOL CVT FLUID

RAVENOL CVT FLUID

RAVENOL CVT FLUID
Mã số : 78
Xuất xứ : Germany
Giới thiệu sản phẩm : Dầu nhờn ATF tổng hợp toàn phần sử dụng cho hộp số CVT thế hệ mới nhất, đảm bảo việc truyền tải công suất được tối ưu.
I.Mô Tả Sản Phẩm:

II. Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật:
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:
BMW CVT EZL 799A, Ford EU WSS-M2C928-A, Focus C-Max CFT23, Ford USA WSS-M2C933-A, XT-7-QCFT Freestyle, Five Hundred CFT30, Honda CVT Fluid 08200-9006, HMMF Ultra Fluid 08260-99904, 08260-99907, MB 236.20 A 0019894603, Mazda TFF CVT Fluid TC JWS3320 K020-W0-051W, Nissan
CVT Fluid NS-1, KLE50 00002, KLE50 00004, Opel/GM 1940713, Subaru i-CVT Fluid K0415-YA090, Suzuki S-CVT 99000-22801-000, Toyota CVT Fluid TC 08886-02105, VW/AUDI G052180A1/A2/A6, TL 52180, VW G 052 516 A2, Mini Cooper CVT.
III.Khuyến Cáo Sử Dụng
Dành cho hộp số CVT


Log out of this account

Leave a Reply