Petronas Hydraulic EP46, 68 209L

Petronas Hydraulic EP46, 68 209L

Petronas Hydraulic EP68 209L
I.Mô Tả Sản Phẩm:
Dầu thủy lực chất lượng cao, phát triển dành cho tất cả hệ thống thủy lực trong mọi điều kiện
– Tính nắng chống mài mòn ưu việt trong mọi điều kiện hoạt động
– Tách nước liên tục, giải phóng không khí chống tạo bọt
-Tính ổn định oxi hóa xuất sắc kéo dài thời gian sử dụng
II. Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật:

-CETOP RP 91H HM
-BS 4231 HSD
-DIN 51524 PART 2 HLP
-VDMA 24318
-ADNOR NFE 48600 HM
-DENISON HF-2A
III.Khuyến Cáo Sử Dụng
-Hệ thống thủy lực công nghiệp.
-Hệ thống thủy lực di động
-Hệ thống thủy lực hàng hải.


Log out of this account

Leave a Reply