Mỡ bơm Xanh, Vàng Sài Gòn

Mỡ bơm Xanh, Vàng Sài Gòn

Mỡ bơm Xanh, Vàng Sài Gòn 10kg/Túi
Mỡ bơm Xanh, Vàng Sài Gòn 10kg/Túi
Nhằm đảm bảo tốt hiệu năng làm việc của máy móc.
Thích hợp để bôi trơn các trục,ổ bi, máy móc thiết bị, xe tải nặng, xe xúc, tàu thuyền… hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt và nhiệt độ cao.


Log out of this account

Leave a Reply